Pàgines

AQUEST BLOG HA SERVIT PER FER NÉIXER EL "PROJECTE TURUTA", QUE ENCARA ESTÀ NAIXENT.

ECONOMIAv2

La podríem definir com aquella economia encaminada a fer aflorir tot allò de positiu que tenim les persones en benefici propi i de la col·lectivitat en tots els entorns locals.

En aquest sentit hem de diferenciar els productes globals -que difícilment poden ser fabricats localment- (ordinadors, cotxes, avions...) dels productes que es poden produir localment (menjar, roba, mobles, habitatges, serveis a les persones, etc.).

Potenciant les economies locals amb monedes locals i mercats locals, hem d'aconseguir que els entorns locals s'enriqueixin generant ocupació per a tothom. Com a consequència hem de situar les monedes globals pels productes globals en un mercat global.

Per ressituar l'actual Mercat Global calen mesures socials i polítiques encaminades a controlar l'economia global, en mans d'uns pocs i a costa de la gran majoria d'habitants del Planeta: posar fí als paradisos fiscals, posar fi a les màfies i xarxes de tràfec d'armes, persones, drogues, etc. i reconvertir les empreses de productes globals en empreses ètiques al servei de la Humanitat generadores de beneficis per a tothom.

Amb la nova economia ECONOMIAv2 s'han d'acabar els monopolis (energies fòssils) que frenen el desenvolupament de la societat (energies renovables).

Crec que aquesta visió és clau per poder abordar les causes del Canvi Climàtic i de la majoria dels problemes socials que tenim en l'actualitat. També amb aquesta visió ens podem centrar, com a objectiu prioritari actualment, en avançar el més ràpid possible cap a la "sobirania alimentària i energètica" des de tots els entorns locals.

Ton Dalmau>