Pàgines

AQUEST BLOG HA SERVIT PER FER NÉIXER EL "PROJECTE TURUTA", QUE ENCARA ESTÀ NAIXENT.

INTRODUCCIÓ

LA PROPOSTA ECOL3
un projecte en la direcció del nou concepte ECONOMIAv2  (veure)

La situació actual de l'economia i de l'ecologia mundial pot ser quelcom a viure negativament o quelcom que ens faci replantejar l'essència de l'activitat econòmica-humana. UN GRAN REPTE!

Aquest projecte neix de la voluntat/necessitat d'experimentar a partir d'intuicions i, sobretot, dels coneixements exposats pel sr. Bernard Lietaer en el seu llibre "el futuro del dinero" intentant plasmar-los en una realitat local.

Una cosa és clara des del punt de mira de la lògica: estem en una carrera sense límits estimulats per la competència ferotge a que ens impulsa l'anomenat sistema capitalista neolliberal, construint unes societats autoanomenades "modernes" però basades principalment en el petroli i les energies no renovables. Ja veiem que aquestes seran cada vegada serà més difícils d'extreure. D'altre banda tenim el Planeta afectat per uns mecanismes contaminadors de l'aire, les aigues i la terra que contribueixen a l'escalfament global i al Canvi Climàtic.

Cercant alternatives...

Veiem que hi ha productes que possiblement mai podrem fabricar en un poble, en una localitat, ja que requereixen de grans concentracions de recursos i condicions especials, per exemple un mòbil, un ordinador, un cotxe, un avió... però d'altre banda hi ha molts productes que fins fa uns 40 anys sempre s'havien fet localment (menjar, roba, mobles, cases, etc.)... PERQUÈ NO ELS PODEM TORNAR A PRODUIR LOCALMENT?

Si som capaços de produir els nostres productes locals, contribuirem a l'estalvi de petroli (ara la majoria d'aliments els porten de molt lluny i amb molts envoltoris i molta química en conservants, etc.), d'altre banda produirem uns aliments més sans, tindrem més ocupació per produir aquests productes i l'estalvi del transport es traduirà en reducció de CO2, principal causant del Canvi Climàtic.

El sistema actual en un sol Gran Mercat fa que tot es pugui comercialitzar a tot arreu, això és absolutament antinatura i la Natura està protestant... hem de potenciar els mercats locals on es venguin tot tipus de productes, locals i també globals. El productes locals els podrem pagar amb moneda local i els globals amb moneda global o potser una part amb cadascuna de les monedes... 

Les monedes globals a l'estar incentivades amb interesos, les fan escasses i fan que tothom corri per tenir-ne i esdevenen un valor en si. Aquesta lògica és la que genera la competència i l'estress generalitzat font de gran creativitat i avenços en el coneixement però també és la generadora dels més aberrants desastres actuals (especulacions, paradisos fiscals, màfies, guerres, etc.).

Les monedes socials i locals redescubreixen el significat més autèntic del diner que és ser un vehicle per facilitar l'intercanvi, en aquest sentit no estan incentivades amb interessos i la seva creació de valor neix de la pròpia gent.

Aquesta visió junt amb la necessitat de disposar d'una eina que aporti operativitat i transparència i per tant confiança, són els eixos que m'han mogut a dissenyar aquesta proposta de programa informàtic per posar en marxa i gestionar un "ecosistema econòmic ecològic local".

La meva gran il·lusió serà comprovar com aquests sistemes ho fan possible i les persones entrem en una nova manera de relacionar-nos no des de l'escassetat sinó des de l'abundància, perquè totes i cadascuna de les persones, sigui quina sigui la seva situació, pot aportar i rebre, interaccionant amb la seva comunitat i plegats ens podem enriquir... només així, forts localment, podrem aportar i compartir globalment... i crec que, haurem fet un pas important per entrar en el que el sr. Bernard Lietaer anomena: la "Era de la Abundancia Sustentable"...

Vols participar en fer-ho possible?

Ton Dalmau>

PD/ Aquesta dinàmica local ens ha de fer més "resilients" (resistents als canvis)... possiblement en l'actualitat si s'esdevingués una simple vaga de transports, els nostres supermercats tindrien aliments per tres dies o poc més... (aquest projecte neix dels projectes local transiciovng.blogspot.com i global http://www.arbrepau.net/)