Pàgines

AQUEST BLOG HA SERVIT PER FER NÉIXER EL "PROJECTE TURUTA", QUE ENCARA ESTÀ NAIXENT.

benvingudes i benvinguts...

Aquesta és la imatge de la pantalla principal del programa ECOL3. És un programa dissenyat per donar suport a la gestió de la informació a una xarxa de relacions ciutadanes que configuri un ecosistema econòmic ecològic local.
  • Com ecosistema entenem tot el conjunt d'elements que s'interrelacionen i són capaços d'anar-se reproduint amb l'equilibri necessari al llarg d'anys.
  • Com econòmic entenem totes aquelles relacions d'intercanvi entre les persones a fi de promoure acords jo guanyo - tu guanyes - totes i tots guanyem.
  • Com ecològic entenem aquella economia respectuosa amb el medi ambient que esdevé col·laboradora d'aquest... creant sinergies amb la Natura, font de salut i benestar.
  • Com a local entenem tot allò més proper, sense uns límits gaire definits però el suficient com per poder crear relacions de proximitat que afavoreixen el coneixement mutu i amb ell la confiança generadora de cooperació.


comptador