Pàgines

AQUEST BLOG HA SERVIT PER FER NÉIXER EL "PROJECTE TURUTA", QUE ENCARA ESTÀ NAIXENT.

TARGETES MONEDER ACTIVES

   TARGETES MONEDES ACTIVES             24/02/2011
  CODI TM    CODI SOCI         DATA_ENTREGA  SALDO INICIAL
  ---------------------------------------------------------------------------------
        T2                  S5                  22/01/2011                  82
        T3                  S3                  22/01/2011                 172
        T4                  S8                  22/01/2011                  82
        T5                  S1                  22/01/2011                 167
        T7                  S7                  29/01/2011                  52
        T8                  E1                  04/02/2011               -1136
        T9                 S11                 04/02/2011                  55
       T10                 S9                  05/02/2011                  90
       T11                 S6                  05/02/2011                  90
       T12                S12                 04/02/2011                  30
       T13                 S4                  05/02/2011                 160
       T14                S23                 12/02/2011                   0
       T15                S50                 12/02/2011                   0